جستجو کردن

مطالب کاربردی

مطالب کاربردی و مقالات

کدها و استانداردهای NFPA

کدها و استانداردهای NFPA NFPA (انجمن ملی حفاظت از آتش سوزی) به جهت توسعه کدها و استاندارد هایی که معیار ایمنی ، پیشگیری و پاسخ اضطراری در برابر آتش سوزی…

درباره NFPA

National Fire Protection Association انجمن ملی حفاظت از آتش انجمن NFPA National Fire Protection Association انجمن ملی حفاظت از آتش سوزی یا NFPA ، یک انجمن غیرانتفاعی است که در…

آماده سازی جاذب Ti3C2Tx(MXene) اصلاح شده با سورفکتانت کاتیونی و بررسی عملکرد آن در حذف آلاینده رنگی متیل اورنج از آب: تعادل، سنتیک و مکانیزم های جذب

مقالات و مطالب کاربردی   آماده سازی جاذب Ti3C2Tx(MXene) اصلاح شده با سورفکتانت کاتیونی و بررسی عملکرد آن در حذف آلاینده رنگی متیل اورنج از آب: تعادل، سنتیک و مکانیزم…

preloader
لطفا صبرکنید...