ارتباط با ما

شماره تلفکس دفتر مرکزی ۷۷۳۶۲۵۵۳-۰۲۱

 

شماره تماس کارخانه ۳۳۲۸۹۱۲۶-۳۳۲۸۹۰۲۶-۰۲۱

 

آدرس ایمیل cheshm.azar@gmial.com