جستجو کردن

پروژه تصفیه خانه دریاچه شهید هرندی

دریاچه شهید هرندی در بوستان زندگی و منطقه شوش تهران واقع شده است.

تصفیه خانه این دریاچه توسط شکت چشم آذر به اجرا در آمده است.

در این پروژه شرکت چشم آذر تجهیزات مورد نیاز در کارخانه این شرکت تولید و به محل پروژه حمل و نصب شده است.

ما در شرکت چشم آذر همواره سعی نموده ایم تا تجهیزات مورد نیاز پروژه را یا خودمان تولید کنیم و یا با بهینه کردن تجهیزات موجود بازار شرایطی را ایجاد کنیم تا بیشترین کارایی را از تجهیزات مورد استفاده در پروژه دریافت کنیم. 

preloader
لطفا صبرکنید...