ویژگی ها و مشخصات انواع استخرها

برای هریک از فعالیت های مربوط به ورزش های آبی داخل استخر،بر اساس وسژگی های خاص آن،باید مشخصات و ابعاد و اندازه های به شرح زیر پیش بینی شود :

الف-آموزش خردسالان

استخر آموزش خردسالان دارای عمق حداکثر ۹۰ سانتیمتر،عرض ۷ متر و شول ۶/۱۶ یا ۲۰ متر می باشد. برای ورود به این استخر پیش بینی پله با عرض حداقل برای کودکان مبتدی توصیه می شود.ایجاد دو خط شنا در طول استخر با علائم راهنما در کف،کمک موثری در روند آموزشی خواهد داشت.همچنین پیش بینی حاشیه ای به عرض ۲ متر با کف سازی مناسب و غیر لغزنده دور استخر امکان نرمش و آمادگی جسمانی شناگران خردسال و همچنین آموزش های تئوریک آنها را فراهم خواهد ساخت.ضمنا حاشیه استخر امکان کنترل مربیان و نظارت بر شنای خردسالان را در داخل آب تسهیل خواهدکرد. 

ب-شنای تفریحی

استخرهای تفریحی تابع ظوابط و معیارهای خاصی به جز میزان عمق آب نمی باشد از این رو استخرهای تفریحی در شکل های مختلف و با تجهیزات وسایل تفریحی گوناکون طراحی و احداث می شود. در طراحی اینگونه استخرها عمق آب در بخش بزرگی از استخر(تا ۸۰درصد) کمتر از ۸/۱ متر در نظر گرفته می شود.ناحیه عمیق در این نوع استخرها برای نصب تخته های شیرجه کوتاه (حداکثر تا یک متر)،وسایل بازی مانند انواع سرسره ها،و موج افکن های مکانیکی و همچنین ورزش غواصی مناسب می باشد. کف استخرهای تفریحی باید دارای شیب ملایم باشد و از ۷ درصد تجاوز نکند. پیش بینی سکویی به عدض حداقل ۲متر در حاشیه استخرهای سرپوشیده و ۴ متر در حاشیه استخرهای سرباز برای استراحت شناگران و نظارت ناجیان غریق ضروری می باشد.

پ-شنای حرفه ای و مسابقات

استخر شنای ویژه مسابقه برای انجام فعالیت هایی نظیر شنای آموزشی کودکان،شنای تفریحی و یا شیرجه مناسب نمی باشد،زیرا مقررات و ظوابط این فعالیت نیازمند ویژگی خاصی است که انجام سایر ورزش های آبی را کمتر امکان پذیر می کند.فواصل استاندارد و رسمی برای مسابقات شنا ۱۰۰ متر، ۲۰۰متر، ۴۰۰متر، ۸۰۰ متر و ۱۵۰۰ متر می باشد،از این رو طول استخر باید مضربی از ۱۰۰ باشد لیکن طول ۵۰ متر برای برگزاری مسابقات ترجیح داده شده است.استخرهایی به سول ۳۳/۳۳ متر،۲۵ متر و حتی ۲۰ متر برای مقاصد تمرینی و یا مسابقات غیررسمی پیش بینی می شود.عرض استخرهای مسابقه با توجه به تعداد خطوط شنا تعیید می شود.

عرض خطوط شنا برای مسابقات داخلی ۲ متر و برای مسابقات بین المللی ۵/۲ متر پیش بینی می شود. خطوط شنای کناری با فاصله نیم متر از لبه استخر در نظر گرفته می شود به گونه ای که برای یک استخر ۶ خطی ۱۳ متر عرض لازم خواهد شد. استخرهای کمتر از ۶ خط برای مقاصد تمرینی به کار میرود و در این استخرها فاصله خطوط شنای کناری از لبه استخر به ۲۵ سانتیمتر کاهش می یابد که در این صورت استخر ۴ خطی دراری ۵/۸ متر عرض و استخر ۵ خطی دارای ۵/۱۰ متر عرض خواهد بود.استخرهای ویژه مسابقات رسمی و بین المللی دارای ۵۰ متر طول با ۸ خط شنا هریک به عرض ۵/۲ متر می باشدکه با احتساب دو فاصله نیم متری از لبه کناری استخر،ابعاد کلی به ۲۱*۵۰ متر خواهد رسید.

عمق استخرهای مسابقه در کمترین محل ۳/۱ متر و یا حداقل ۱۷/۱ متر می باشدکه انتخاب ۲۲/۱ برای کارایی بیشتر استخر توصیه می شود. با در نظر گرفتن تمهیداتی در مقاطع استخرهای مسابقه ای و تمرینی امکان برگزاری سایر ورزش های آبی تا حدود زیادی فراهم می شود،به گونه ای که رعایت عمق و شیب مجاز در کف استخرها و بهره گیری از تقسیم کننده های شناور، قابلیت بسیار خوبی برای افزایش کارایی و تبدیل به استخرهای چند منظوره بوجود خواهد آورد.