مبدل حرارتی

مبدل های شرکت چشم آذر با توجه به کارایی مبدل در دو نوع صنعتی و استخری تولید می گردد.

در این مبدل ها محدودیت به حداقل و راندمان به حداکثر خود رسیده است.

ضمن اینکه همانند سایر تولیدات این شرکت در مبدل ها نیز از بهترین متریال بهره گرفته شده است.

تمام محصولات شرکت چشم آذر بصورت سفارش کار انجام می گیرد.