روکش های استخر FAVARETTI ایتالیا

 

روکش های استخر FAVARETTI ایتالیا

 

مزایای پوشش های استخر Favaretti group :

۱-از بین رفتن تبخیر آب تا ۹۸%+
۲-بیش از ۵۰% کاهش مصرف انرژی(شما میتوانید هزینه های گرمایشی استخر را کاهش دهید)
۳-کاهش استفاده از برق و هزینه های آن با کم کردن زمان فیلتراسیون/پمپ تا ۵۰%
۴-کاهش مواد شیمیایی مصرف شده تا ۳۰%
۵-کاهش آلودگی باقی مانده و حفظ آب (جلوگیری از ورود گرد و غبار)
۶-کاهش زمان تمیز کردن

اتلاف انرژی در استخرها چگونه صورت میگیرد؟!

استخرهاانرژی را به روش های مختلفی از دست میدهند اما تبخیر سطحی بزرگترین منبع اتلاف انرژی است ،نزدیک به ۷۰% تلفات انرژی در استخرها از طریق تبخیر سطحی است.همان طور که در نسبت ا‌ثر بخشی انرژی نشان داده میشود یک لیتر آب یک درجه سانتی گراد تنها ۰/۰۰۱۱۶kw/h انرژی میگیرد اما تبخیر هر لیتر آب ۲۷ درجه ،مقدار بالا ۱/۲۱۸kw/h از گرماخارج استخر را میگیردi

 در یک دسته بندی کلی روکش شرکت FAVARETTI موارد زیر را شامل میشود:

روکش استخر جهت مجموعه های ورزشی و استخرهای قهرمانی که پیشنهاداتی روکش نگهداری گرمای استخر،جمع کننده های روکش استخر در دو نوع ثابت و متحرک میشود.
روکش استخر جهت استخرهای منازل مسکونی و استخرهای خصوصی که پیشنهاداتی نظیر روکش اتوماتیک استخر،روکش نگهداری گرمای استخر و جمع کننده های روکش استخر در دونوع ثابت و متحرک میشود.

روکش استخر برای استخرهای روباز:

نرخ تبخیر سطحی وابسته به فاکتورهای بسیاری از جمله دمای اولیه استخر،دمای هوا ،رطوبت محیط و سرعت باد در سطح استخر است هرچه دمای استخر و سرعت باد بیشتر و رطوبت کمتر باشد نرخ تبخیر سطحی بیشتر است. با استفاده از روکش استخر در استخرهای روباز میتوانید سیستم گرمایی را خاموش کنید و با جلوگیری از ورود آب باران و آلودگی های جوی به داخل استخر آب تمیزتری داشته باشید و مانع رشد جلبک ها شوید

روکش استخر برای استخرهای سرپوشیده:

 شاید منطقی نباشد ولی در بسیاری  موارد کاور کردن استخرهای سرپوشیده میتواند بسیار اثربخش باشد حتی وقتی در یک دوره ۷-۸ ساعت از ۲۴ ساعت پوشیده شود معمولا با کاهش هدر رفتن گرمای آب و میزان رطوبت اطراف استخر ذخیره بزرگی از انرژی را در پی دارد.دلیل این ادعا حداقل کردن نرخ تبخیر سطحی در طول دوره زمانی روکش کردن استخر است.