دیگ آبگرم فشرده

بهترین سیستم گرمایش در ساختمان ها و مجتمع ها بدون شک موتورخانه مرکزی است.

مهمترین بخش در موتورخانه نیز دیگ آبگرم است،بنابراین انتخاب دیگ آبگرم مناسب اهمیت زیادی دارد اما انتخاب مناسب دیگ آبگرم نیز چالش هایی را پی خواهد داشت :

چه دیگی انتخاب کنیم که بالاترین راندمان را داشته باشد ؟

چه دیگی را انتخاب کنیم که با شرایط محیطی و خاص پروژه ما سازگاری داشته باشد ؟

چه دیگی را انتخاب کنیم تا کمترین هزینه را بابت نگهداری آن بپردازیم ؟

چه دیگی را انتخاب کنیم که محدودیت فضایی ما را پاسخگو باشد ؟

و سوالاتی دیگر

سوالات فوق و دیگر چالشهایی که در هر پروژه بوجود می آید که مطمئنا در هر پروژه ای متفاوت است گویای این موضوع است که دیگ ها باید پاسخگوی این چالشها و با توجه به شرایط خاص آن پروژه طراحی و تولید گردد.

از این رو شرکت چشم آذر با توجه به موارد یاد شده،دیگ های فشرده تولیدی خود را در ظرفیت های مختلف،جهت کارکرد هرچه بهتر سیستم،طراحی و تولید می کند.

تمام محصولات شرکت چشم آذر بصورت سفارش کار انجام می گیرد.