ارتباط با ما

تلفکس دفتر مرکزی               ۷۷۳۶۲۵۵۳-۰۲۱

تلفن کارخانه        ۳۳۲۸۹۰۲۶-۳۳۲۸۹۱۲۶-۰۲۱

ایمیل                 cheshm.azar@gmail.com